Rechtsgebieden

Het kantoor kent een algemene praktijk, hetgeen wil zeggen, dat men er terecht kan voor diverse zaken.

In het geval de zaak niet door het kantoor kan worden aangenomen, zal zo mogelijk verwijzing naar een collega-kantoor of naar een instantie plaats vinden.

* Strafrecht

Pluijter is gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en is als zodanig aangesloten bij de specialisten vereniging "Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten"